PERSONE

PLEKKE

Volksrust (RSA)

Agtergrond Ons Joubert-familie het vir baie jare in die Swellendam omgewing gewoon, maar trek later van Swellendam na onder andere […]

HULDEBLYKE

PUBLIKASIES

Gedenkblaaie

GEDENKBLAAIE JOUBERT/STOOP Familiesaamtrek – 22 Maart 2003 [Laai af: Pdf – 1.2Mb] Oorsig: Gedenkblad deur Lodewyk Christiaan JOUBERT (Boetie/Valie) (gebore 11.03.1932), tydens die […]

STAMBOME

VRYWARING

Die leser en gebruiker word vriendelik daarop gewys dat Familiebande ‘n dinamiese en groeiende projek is en geen aannames van absolute korrektheid en volledigheid word gemaak nie.

Van die inligting word gebaseer op subjektiewe oorvertellings van individue en gaan ook gepaard met die faalbaarheid van menslike geheue.

Hiermee saam kom daar gapings en gebreke in argiefmateriaal en ander dokumentasie voor en in sulke gevalle kan slegs afleidings gemaak word.

UITNODIGING

Enige bydraes, kommentaar, korreksies en voorstelle word waardeer en u is welkom om dit, en enige ander relevante inligting, aan ons te stuur. Alle bydraes sal slegs met die nodige erkenning in terme van oorsprong en kopiereg gebruik word.