90ste Verjaardag – Lena Brooks (Nee. Joubert)

80ste Verjaardag – 19 September 2009

Liewe Lena, 

Hierdie geleentheid is nie ‘n treurmare nie, maar ‘n geselligheid, ‘n herdenking, ‘n viering van jou 80ste jaar op moederaarde en dus ‘n ware fees !! Ons mag dus maar lag en dit geniet, want ons is saam met jou bly vir hierdie geleentheid wat ook ‘n wonderlike voorreg en genade is. ..

Ek is persoonlik veral ook verheug om by hierdie fenominale gebeurtenis teenwoordig te mag wees, nie net omdat ek ‘n familielid van jou is nie, maar veral omdat ek jou die langste ken….Ja, vir reeds sewe-en sewentig en ‘n halwe jaar jaar ken ek jou as my geliefde suster, saam met wie ek grootgeword het..

Jy was en is bekend as LENA , afgelei van Magdalena (Maria), en wanneer ons aan jou dink, of met jou praat, of van jou praat, dan is dit LENA. Nou wat beteken hierdie naam of wat simboliseer dit vir ons?…

Agter hierdie naam is daar ‘n mens , ‘n persoon met ‘n persoonlikheid en word die karaktertrekke, gedrag of optrede kenmerkend aan die mens wat die naam dra gekoppel….

Die naam, LENA, karakteriseer vir ons ‘n hele paar van jou gunstige hoedanighede, en wanneer ons jou naam gebruik, dan dui dit:  

LENA…

Die eerste letter, L, dui op die eerste eienskap: die uitnemende……

Liefdeliefde vir jou Skepper,… en ook Lof; liefde vir jou kinders, liefde vir jou familie, liefde vir jou medemens (vriende )en selfs liefde vir Loutjie, jou liefderike, jongste en tans enigste Boetie!     

Lewenslus = jy was nog altoos lief vir die lewe met….

Lewensvreugde!!

Lewensmaat: Roy met wie jy vir agt-en veertig jaar getroud was en altyd getrou aan hom was, tot selfs na sy heengaan ….twaalf jaar as weduwee.

Lewenswandel..en –handel nog steeds onberispelik.

LuimigLag lekker en hartlik…

Edel van inbors..voortreflik 

Edelmoedig...onbaatsugtig en onselfagtig

Eerbaar..Jy is ‘n eerbare mens wat ‘n eerbare lewe ly .

Emosioneel..Jy raak soms emosioneel, maar beheer jou emosies effektief.

Energiek..’n energieke vrou!!

Negentien September!!!..Jou verjaardag wat ons altyd aan jou laat dink!  

Newcastle en Natal…Waar jy baie lief en leed beleef het!!

Natuur…Jy is lief vir die natuur; vir plante, ..blomme…

Nederig …Jou nederigheid is opvallend en ‘n pragtige kenmerk!! 

Aangenaam…gaaf..welgevallig..vriendelik..

Agting=respek(vir jouself ook.) Jy het selfrespek wat‘n besondere deug is!

Aktief =bedrywig…aan die gang ….. een van die “Joubert”-kwale!!

Aandoenlik ….fyngevoelig..

Aanhouer …Jy is ‘n langasem,‘n volharder met deursettingsvermoë…Jy moet dus vasbyt en deurdruk na die volgende mikpunt: Negentig!!!   

Ons wens jou van harte geluk en seënwense word jou toegebid!

Loutjie & Elsie

(Alhoewel hierdie vir Lena se 80ste verjaardag geskryf is dit steeds van toepassing en sou Loutjie baie trots op haar gewees het vir die bereiking van die 90 mylpaal)