D’Hoop (Rhodesië)

Agtergrond

Willem Schalk Du Plessis en Barbara Meintjies het van Vaalkop hierheen getrek en hier geboer en oupa Cor Du Plessis (Cornelius Johannes) het hier groot geword. Sien elders sy vertelling van sy noue ontkoming as kind met ‘n toordokter.

Barbara Christina se dokumente uit Rhodesië wys dat sy op Matibi plaas in die Malobo omgewing van Bulawayo (Plumbia) gewoon het, en op 22 Aug 1922 (51jr 3m 18d) aan “Dropsy”, waaraan sy vir 18 maande gely het, op Champion Bloch/Block oorlede is. Klaarblyklik was haar oudste seun Johannes DU PLESSIS, ‘n vername grootwildjagter, die enigste persoon wat die ligging van haar graf geken het.
Dit dui ook aan dat Willem Schalk na haar dood op die D’Hoop plaas in die Figtree omgewing woonagtig was. Hy het in 1924 aansoek gedoen vir ‘n sertifikaat om ‘n tweede huwelik aan te gaan.

Na Barbara Meintjies se dood het Willem Schalk na Suid-Afrika teruggekeer en op Dassieklip, Sandspruit (Volksrust) gaan woon.

Plaas: D'Hoop (Figtree omgewing)