Stories

Ons voorgeslagte was mense met ‘n unieke persoonlikhede en dus veel meer as net die name en datums wat in ons stamboom voorkom.
Van hierdie eienskappe en ervaringe is natuurlik deur gene aan ons oorgedra en verduidelik die teenwoordigheid van sulke eienskappe in ons eie persoonlikhede.
Stories is ‘n waardevolle en manier om die persoonlikhede en ervaringe agter die name en datums te ontdek.