Hallo, ek is “a1b8c3d8e3f7g6h9i3”, en jy?

r2d2
Waar pas jy in jou familie stamboom in?

Wel, een vinnige manier om ‘n persoon se posisie in ‘n stamboom aan te dui is met die stelsel wat deur CC De Villiers in die 19de eeu ontwikkel is.
Volgens hierdie stelsel is my posisie in die JOUBERT-stamboom byvoorbeeld
“a1 b8 c3 d8 e3 f7 g6 h9 i3”.

Toemaar, dit mag ingewikkeld lyk, maar is eintlik maklik om te verstaan. Kom ek verduidelik gou.


Die eerste persoon van ‘n bepaalde familie wat na ‘n land ge-immigreer het, ook genoem die stamvader, word die letter “a” toegeken.
Elkeen van sy kinders verkry die letter “b”, en hulle kinders weer die volgende letter, oftewel “c”.
Die letter verwys dus na die generasie.
Die syfer word weer gebruik om die volgorde van geboorte aan te dui dus 1 vir die eerste kind, 2 vir die tweede kind ensovoorts.

Pierre JOUBERT, die stamvader van die JOUBERT-familie is byvoorbeeld “a1”.
Sy seun Gideon, die agtste kind “a1 b8”. Sy seun, ook Gideon, die 3de kind “a1 b8 c3”. Johannes Stephanus, die 8ste kind van Gideon “a1 b8 c3 d8”.
Die 3de kind van Johannes Stephanus, ook Johannes Stephanus genoem is “a1 b8 c3 d8 e3”.
Sy seun Paul Josua, die 7de kind, is “a1 b8 c3 d1 e3 f7”. Paul Jozua, sy 6de kind is “a1 b8 c3 d8 e3 f7 g6”.
Paul Jozua se 9de kind, Lodewyk Christiaan is “a1 b8 c3 d8 e3 f7 g6 h9”.
En dit bring ons by my, Loutjie Christiaan JOUBERT “a1 b8 c3 d1 e3 f7 g6 h9 i3”.

So, spring gerus weg en ontrafel jou eie nommer in die stamboom!

Familiewapens – onwettig en strafbaar

Volgens ‘n artikel in 2007 van die Wes-Gauteng Tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika bestaan daar nie regtig familiewapens wat families hul eie kan noem nie behalwe as dit so geregistreer is en ‘n sertifikaat uitgereik is wat dit bevestig.

Familiewapens word gewoonlik aan ‘n individu toegeken en nie ‘n hele familie nie, en is amper soos ‘n nommerplaat – dus een motor, een nommerplaat, of te wel, een persoon – een wapen.

Volgens die artikel is Wetgewing hieroor duidelik:
“Eiën vir jouself een toe en jy die loop die gevaar van ‘n boete van tot R1 000 of by gebrek aan betaling gevangenisstraf van nie meer nie as een jaar. Die boete is nie ‘n plaas se prys nie, maar dis ‘n kriminele oortreding.
Voorts: koop ‘n afbeelding van jou kwansuise familiewapen by winkel of ‘n vlooimark en jy oortree eweneens die wet. Dis veral by vlooimarkte waar die mense met hul rekenaars sit. Hulle maak vinnig ‘n drukstuk van jou kastige familiewapen met jou van se oorsprong en al.”

http://westggsa.blogspot.com/2007/08/familiewapens-bestaan-nie-uit-en-gedaan.html