figtree

D’Hoop (Rhodesië)

Agtergrond

Willem Schalk Du Plessis en Barbara Meintjies het van Vaalkop hierheen getrek en hier geboer en oupa Cor Du Plessis (Cornelius Johannes) het hier groot geword. Sien elders sy vertelling van sy noue ontkoming as kind met ‘n toordokter.

Barbara Christina se dokumente uit Rhodesië wys dat sy op Matibi plaas in die Malobo omgewing van Bulawayo (Plumbia) gewoon het, en op 22 Aug 1922 (51jr 3m 18d) aan “Dropsy”, waaraan sy vir 18 maande gely het, op Champion Bloch/Block oorlede is. Klaarblyklik was haar oudste seun Johannes DU PLESSIS, ‘n vername grootwildjagter, die enigste persoon wat die ligging van haar graf geken het.
Dit dui ook aan dat Willem Schalk na haar dood op die D’Hoop plaas in die Figtree omgewing woonagtig was. Hy het in 1924 aansoek gedoen vir ‘n sertifikaat om ‘n tweede huwelik aan te gaan.

Na Barbara Meintjies se dood het Willem Schalk na Suid-Afrika teruggekeer en op Dassieklip, Sandspruit (Volksrust) gaan woon.

Plaas: D'Hoop (Figtree omgewing)
volksrust_skool

Volksrust (RSA)

Agtergrond

Ons Joubert-familie het vir baie jare in die Swellendam omgewing gewoon, maar trek later van Swellendam na onder andere Wakkerstroom en Volksrust.

Wat het daartoe aanleiding gegee?
Miskien het Swellendam se agteruitgang vanaf 1860 as gevolg van die natuur of te wel ‘n groot droogte en ‘n groot vuur soos hieronder beskryf daarmee te doen gehad.

Decline
In the 1860s a severe drought caused a slump in agricultural production and put farmers under financial strain; the resultant economic depression badly affected businesses and industries in Swellendam. Barry & Nephews was already struggling and when its trading steamer, the Kadie, ran aground in the mouth of the Breede River at Cape Infanta (see Nos. 114, 115) in November 1865, it was a fatal blow. The firm was declared bankrupt in 1866.
The final disaster was the Great Fire which broke out in May 1865, completely destroying a large portion of the town centre: many houses and businesses, a hotel, the Wesleyan Chapel, the bank and the printing press (which had published the local newspaper) burnt down. Despite relief efforts, Swellendam never recovered its former status and prosperity. The economy stagnated and the population declined. Mossel Bay took over from Port Beaufort as the main port of the Overberg. The vast district previously serviced by the Drostdy was subdivided, and the services that Swellendam had previously provided became available in towns such as Caledon, Riversdale, Heidelberg and Bredasdorp.

(Bron: http://swellendamheritage.org.za/?page_id=4498)

Oorspronklik het die familie op die plaas Verkyk naby Daggakraal stasie buite Volksrust gewoon, maar trek later na die die dorp en woon naby die “Rooibult”.

Swellendam (RSA)

Agtergrond

Ons Joubert-familie het vir baie jare in die Swellendam omgewing gewoon, maar trek later van Swellendam na onder andere Wakkerstroom en Volksrust.

Wat het daartoe aanleiding gegee?
Miskien het Swellendam se agteruitgang vanaf 1860 as gevolg van die natuur of te wel ‘n groot droogte en ‘n groot vuur soos hieronder beskryf daarmee te doen gehad.

Decline
In the 1860s a severe drought caused a slump in agricultural production and put farmers under financial strain; the resultant economic depression badly affected businesses and industries in Swellendam. Barry & Nephews was already struggling and when its trading steamer, the Kadie, ran aground in the mouth of the Breede River at Cape Infanta (see Nos. 114, 115) in November 1865, it was a fatal blow. The firm was declared bankrupt in 1866.
The final disaster was the Great Fire which broke out in May 1865, completely destroying a large portion of the town centre: many houses and businesses, a hotel, the Wesleyan Chapel, the bank and the printing press (which had published the local newspaper) burnt down. Despite relief efforts, Swellendam never recovered its former status and prosperity. The economy stagnated and the population declined. Mossel Bay took over from Port Beaufort as the main port of the Overberg. The vast district previously serviced by the Drostdy was subdivided, and the services that Swellendam had previously provided became available in towns such as Caledon, Riversdale, Heidelberg and Bredasdorp.

(Bron: http://swellendamheritage.org.za/?page_id=4498)

Fotos
Bron: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Bruintjesrivier (RSA)

Agtergrond

Bruintjesrivier of Bruintjiesrivier is onder andere die plaas van Paul Jozua Joubert en sy vader Johannes Stephanus Joubert wat ook geleë is langs die rivier met dieselfde naam wat van die Langeberg na die binneland vloei waar dit by die Breërivier aansluit.

Bruintjies of Bruintjes is volgens een bron klaarblyklik ‘n verwysing na ‘n vorige eienaar, ene Streicher, se perd, of volgens ‘n Huisgenoot artikel na ‘n bekende rondloper perd in die area.
Dit is onduidelik of die rivier of die plaas eerste sy naam gekry het.

Dit bestaan uit verskeie dele waaroop verskillende families woon en verwysings daarna is nie noodwendig na een spesifieke deel nie. Soms is daar bykomende inligring wat dit duideliker maak soos byvoorbeeld “… sy gaan woon waar die Bruintjiesrivier by die Breërivier inloop”.

Dit was ook die familieplaas van die skryfster Freda Linde (nooi Joubert) en sy skryf in een van haar boeke oor haar herinneringe as kind daar.

Een deel is later hernoem na Joubertsdal (Volgens brief van Ellie Joubert – sien elders onder Terugblikke).

Van die dele het oorspronklik aan die Steyn familie behoort wat ‘n groot rol in Swellendam en die omgewing gespeel.

Die Joubert en Steyn familie is met verskeie huwelike aan mekaar verbind. Bruintjiesrivier het dus is simmige gevalle as gevolg van oorerwing deel van die Joubert-familie geword, en in andere gevalle is dit van aangetroude familie gekoop.

Fotos

Rivier: Bruintjiesrivier

Plaas: Bruintjiesrivier

Meintjieskop (Pretoria)

Meintjeskop is vernoem na Stephanus Jacobus Meintjes wat van Graaff-Reinet na Pretoria gekom het.

Meintjes het ‘n gedeelte van die ou plaas Elandsfontein, wat oorspronklik aan Marthinus Wessel Pretorius behoort het, op 7 April 1865 vir £2 400 van Andries du Toit gekoop.

Du Toit het die grond waar die Uniegebou vandag staan uit die die boedel van Gerrit Bronkhorst gekoop.

Oorspronklik is daar na “Meintjes se kop” verwys, maar reeds in 1870 het dit as Meintjeskop bekend gestaan. [1]

Verwantskap met Barbara Christina MEINTJES

Die tabel hieronder wys die verwantskap tussen Barbara Christina MEINTJES, vrou van Willem Schalk DU PLESSIS, en Stephanus Jacobus MEINTJES wat Meintjieskop besit het.

Beide is dus afstammelinge van Johannes MEINTJES en Jacoba VAN WIJK.
Barbara is die afstammeling van Willem MEINTJES, en Stephanus is weer ‘n afstammeling van Willem se broer, Hendrik MEINTJES.

Barbara Christina MEINTJES 1871  
 

Johannes Willem Petrus MEINTJES

 

 

Stephanus Jacobus MEINTJES 1819

 

 

Albertus Jacobus MEINTJES

 

 

Stephanus Jacobus MEINTJES

 

 

Johannes Petrus MEINTJES

 

 

Jacobus Johannes MEINTJES

 

 

Willem MEINTJES

 

 

Hendrik MEINTJES

 

 

Johannes MEINTJES 1719 & Jacoba VAN WIJK

 

Fotos

[1] Wapedia

Plaas “Verkyk” (Vlakpoort – Volksrust)

Paul Jozua Joubert koop op 6 Maart 1928, 3 dele van gedeelte “B” (255 morg), van die leenplaas “Verkijk” (Verkyk) No.360, digby Vlakplaas-stasie, by Johannes Paul FICK, van Elandsfontein, vir die koopsom van £1100.00. Johannes Fick was getroud met Susanna Maria Catharina Koch, die broerskind van Paul se moeder Susanna Maria Koch. Daar is bepaal dat die koopsom in sewe paaiement van £150 per jaar betaal sal word.
Paul Jozua boer suksesvol en teen sy dood in 1932 is sy paaiemente op datum en het hy reeds £550 betaal.

Verskeie van die Joubert familie-lede word op Verkyk in die familie begraafplaas begrawe.
Tydens ‘n besoek in 2005 word die eens netjiese begraafplaas herkenbaar maar ongelukkig beskadig en verwaarloos gevind.

Oorsig
Kerkhof

 

Google Maps – GPS koordinate: -27.183121,29.960554

1 2 3